Ved at fortsætte accepterer du vores Cookie- og privatlivspolitik. Du er velkommen til at ændre dine cookie indstillinger, det er dog ikke alle funktioner der vil fungere.
Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer på websiden. - Læs mere - Tillad

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik
Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt for os at beskytte og værne om de personlige oplysninger vi behandler. Det er det, fordi vi ønsker at behandle vores kunder, og andre som viser interesse for vores virksomhed, bedst muligt. Men naturligvis også fordi lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter oplysningerne på en lang række områder, og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med nærværende privatlivspolitik er at beskrive vores behandling af oplysninger om vores kunder. Vi vil derfor gerne informere om hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi evt. videregiver dem til.


Hvem er vi?
Dataansvarliges identitet samt kontaktoplysninger:

Tool Lease (Dorch & Danola A/S)
Peder Skrams Vej 4
5220 Odense SØ
CVR – nr. 84512028
66155040
info@toollease.dk
www.toollease.dk 


Kontakt Tool Lease ang. Databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte Tool Lease på følgende måder:

• På e-mail: Skriv til: info@toollease.dk

Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.


• Ved brev: Skriv til:
Tool Lease (Dorch & Danola A/S)
Att.: Databeskyttelse
Peder Skrams Vej 4
5220 Odense SØ


Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?
For at gennemføre en bestilling/kreditkøbsaftale på toollease.dk skal du altid angive følgende oplysninger: Firma navn, CVR nummer, navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse. Personnummer og billed-ID skal desuden angives ved kreditkøb.

Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte samt endvidere omfatte:

CPR-nummer
• Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, hvis du har eller har haft et kreditforhold hos os, eller det er nødvendigt for at vi kan gøre et retskrav gældende via Grenkeleasing.

Oplysninger om strafbare forhold
• Hvis du har begået strafbart forhold over for os – f.eks. bedrageri – vil vi behandle de oplysninger, der er nødvendige i forhold til at gøre vores krav gældende.


Ovenstående typer af oplysninger afgives naturligvis frivilligt til Tool Lease og Grenkeleasing, men afgives de oplysninger ikke, som er nødvendige for det løbende kundeforhold, er Tool Lease berettiget til at afvise behandlingen.


Formål og lovgrundlag
Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

• Kreditaftaleloven
• Bogføringsloven
• Hvidvaskloven
• Markedsføringsloven
• Databeskyttelsesforordningen
• Databeskyttelsesloven

Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?
Vi har følgende formål med - og lovgrundlag for - vores databehandlinger i forhold til nuværende, potentielle og tidligere kunder:

• Gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering og betaling samt besvarelse af dine eventuelle spørgsmål.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med dig.

• Opfyldelse af bogførings- samt hvidvasklovens krav om registreringer (fem år plus det indeværende år).

Lovgrundlaget er som anført bogføringsloven samt hvidvaskloven.

• Stillingtagen til og imødekommelse af kredit, herunder i forbindelse med betalingsordninger og lign.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med dig.

• I forbindelse med stillingstagen til og imødekommelse af kredit at gennemføre automatiske afgørelser (profilering). Profileringen er baseret på fakta og et fair beslutningsgrundlag, og udført på en struktureret, gennemsigtig og sikker måde, med det formål at kunne give vores kunder den bedst mulige behandling, vejledning og rådgivning.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 22 om automatiske afgørelser.

• Opfyldelse af krav om indberetning af renter til SKAT

Lovgrundlaget er lovkravet om indberetning til SKAT.

• Markedsføring, herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, suppleret med markedsføringsloven og databeskyttelsesloven.

• Dokumentation for evt. samtykke opbevares i 5 år efter endt kundeforhold eller ved din tilbagekaldelse heraf.

• Dine oplysninger opbevares i 5 år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.

• Statistiske opgørelser. Personoplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.

• Ved misligholdelse af indgåede forpligtelser over for Tool Lease og Grenkeleasing, kan Tool Lease eller Grenkeleasing indberette til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

• Der henvises i øvrigt til Tool Lease cookiepolitik.


Hvad gives der samtykke til?
Der gives samtykke til bl.a. følgende:

• Løbende indhentning af oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet.

• Videregivelse af oplysninger om betalingsmønstre og samlet balance til koncernforbundne selskaber (Dorch & Danola A/S) til brug for kreditvurdering.

Et allerede afgivet samtykke kan ifølge lovgivningen trækkes tilbage. En evt. anmodning om tilbagetrækning af samtykke skal ske skriftligt til Tool Lease via ovenfor nævnte kontaktoplysninger.